Spolupracujeme
s festivaly po celém světě

Reel Abilities International film festival (New York, USA)

Největší filmový festival v USA, který se věnuje podpoře povědomí a ocenění životů, příběhů a uměleckých projevů lidí s postižením. Festival byl založen v Marlene Meyerson JCC Manhattan v roce 2007, představuje filmy od lidí s postižením nebo o nich. Probíhá také v několika hostitelských městech.

Rodi festival (Soluň, Řecko)

Cílem mezinárodního festivalu „Reflexe handicapu v umění“ je představit umění z perspektivy osob s handicapem. Tato myšlenka vychází z nezcizitelného práva lidí s postižením vyjádřit se prostřednictvím umění, ať už jako amatéři či profesionálové. Festival si klade za cíl ukázat schopnosti osob s handicapem a zároveň zdůraznit, že každá společnost by měla poskytnout každému jednotlivci příležitost k vyjádření se a tím přispět ke kulturní identitě jak jednotlivce, tak celé společnosti.

Focus on Ability (Brisbane, Austrálie)

Od roku 2009 představuje NOVA Employment Festival krátkých filmů s názvem „Focus on Ability™“ (FOA). Tento festival vyzývá tvůrce filmů, aby se zaměřili na schopnosti lidí s postižením a vyprávěli jejich příběhy pomocí filmu, který může oslovit celý svět.

NOVA spolupracuje s Paulou Duncan, která je známá nejen svým úspěchem v australském filmovém a televizním průmyslu, ale také svým vášnivým zájmem o podporu lidí s postižením. Společně neúnavně pracují na tom, aby tento festival představily světu.

Festival Regards Croisés (Saint-Malo, Francie)

Regards Croisés je prvním festivalem krátkých filmů s tématem „Profese a Handicap“. Vytvořený v roce 2009 na popud sdružení l’Hippocampe, tento festival již shromáždil mnoho veřejných i soukromých aktérů, kteří sdílí stejné hodnoty. Festival Regards Croisés tak přispívá k propagaci politik zaměřených na podporu osob s postižením a také k výměně odborných znalostí prostřednictvím filmů, kde soutěžící vtipným, odlišným nebo vážným způsobem vyjadřují svůj pracovní život.

The Extraordinary Film Festival (Brusel, Belgie)

„Už vám někdy někdo řekl, že jste mimořádní?“  Život může být úžasný i těžký. Máme všichni svá omezení, a to nás dělá mimořádnými. Unikátní filmový festival v Belgii nám ukazuje, jak jsme všichni v podstatě podobní, a že jsme všichni mimořádní. 

Together! 2012 (Londýn, GB) 

„Together! 2012 CIC je vedeno umělci s postižením a sídlí v hlavním městském obvodu Newham, který hostil Paralympijské hry v roce 2012 v Londýně. Jsme hrdi na to, že jsme byli zvoleni East London Community Heroes 2022 za ‚Mimořádnou iniciativu v oblasti umění a kultury‘.

Pražský filmový kufr

Nápad zorganizovat festival mladých filmařů vzniknul v roce 2017 v Domě dětí a mládeže Praha 6. Věděli jsme, že u nás existuje celá řada různě zaměřených filmových festivalů, profesionálních, studentských i amatérských, animátorských dílen, akcí zaměřených na dokument nebo třeba na filmy pro děti, ale prostor, kde by děti a mladí lidé do 20 let mohli veřejně předvést své výtvory, zatím neexistoval. A tak vzniknul Pražský filmový kufr.

Festival Jeden Svět

Festival Jeden svět je už více než dvě desetiletí jednou z neodmyslitelných součástí působení společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 přináší domácímu publiku dokumentární filmy o lidských právech z celého světa, které se promítají v desítkách měst po celé republice a také na českých základních a středních školách. Jeden svět získal čestné uznání organizace UNESCO za výchovu k lidským právům.