O festivalu

 

Mental Power Prague Film Festival je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením.  

Se svou 17letou historií je festival inspirativním místem setkávání umělců a diváků. Od svého vzniku se festival stal důležitou platformou, kde mohou lidé s mentálním postižením prezentovat své díla a sdílet své příběhy s celým světem. 

Cílem festivalu je: 

R

Vytvořit takové podmínky a prostředí, které je typické pro filmové festivaly profesionálních herců.

R

Umožnit handicapovaným lidem prožít slavnostní chvíle mezi lidmi bez handicapu.

R

Ukázat zdravým lidem, že tito lidé jsou jim v umělecké tvorbě a prožívání zcela vyrovnaní.

R

Přesvědčit širokou veřejnost o této jejich schopnosti a  přesvědčit lidi s handicapem, že umělecky mají ve společnosti rovnocenné a pevné místo.

Předchozí ročníky

Připomeňte si nejlepší filmy a emotivní fotografie. Najdete zde fascinující archiv plný unikátních filmů, dojemných okamžiků a inspirativních příběhů z předešlých let.

A pokud vás zajímá jak to celé začalo, je zde k nahlédnutí i historie celého Mental Power Film Festivalu již od roku 2006 !