HISTORIE MENTAL POWER

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 2006

Nultý ročník festivalu se konal  2. 6. 2006 v  kině Aero pod záštitou velvyslance ČR ve Francii pana Pavla Fischera. Promítal se film  HOMBREDO (hraný film – western, který natočilo Hendaver, o. s. s klienty Chráněné dílny svatý Prokop u červeného javoru). S myšlenkou festivalu byla seznámena odborná i laická veřejnost a tento film byl zanesen i do Filmové ročenky 2007. 

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 2007

První ročník Mental Power Prague Film Festival se konal 7. 6. 2007 v Praze v kině Aero. Festival se konal pod záštitou Ministra ČR pana Mgr. Václava Jehličky a předsedy Národní rady pro osoby se zdravotním postižením pana Václava Krásy.

Festivalu se zúčastnilo osm organizací z ČR i ze zahraničí, které představily své soutěžní snímky a navštívilo ho přes 400 diváků. Celým večerem provázel herec a moderátor Tomáš Hanák a v čele poroty, která udělila ceny nejlepším filmům zasedl režisér Jan Hřebejk.

Festival doprovodil svým vystoupením frontman kapely Support Lesbians Kryštof Michal se svým sólovým kytaristou.

Festival natáčela Česká televize a další zpravodajská média.

 

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 2008

Druhý ročník Mental Power Prague Film Festivalu, mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, se uskutečnil ve dnech 12. – 14. 6. 2008 v Praze v divadle Palace na Václavském náměstí. Festival se konal pod záštitou primátora hlavního města Prahy pana Pavla Béma a hlavním partnerem se stala Národní rada osob se zdravotním postižením  v ČR v čele s jejím předsedou panem Václavem Krásou. 

Festivalu se zúčastnilo  celkem 10 organizací z celé České republiky a navštívilo ho kolem 700 diváků.. Dva večery byly vyhrazeny promítání soutěžních filmů, představení všech účastníků, autogramiádám (ne)herců a následným koncertům umělců, kteří sympatizují s myšlenkou festivalu (Ida Kelarová, Tomáš Kačo a Apsora, Lenka Dusilová a Trio). Celý festival byl uzavřen slavnostním galavečerem, jímž provázel moderátor Martin Zbrožek. 

V čele poroty zasedl režisér Jan Hřebejk.

 

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 2009

Třetí ročník Mental Power Prague Film Festivalu, mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, se uskutečnil ve dnech 4. – 6. 6. 2009 v Praze v divadle Palace na Václavském náměstí. Pořadatelem a organizátorem bylo občanské sdružení Hendaver, o.s., festival se konal pod záštitou primátora hlavního města Prahy MuDr. Pavla Béma a hlavním partnerem se stala Národní rada osob se zdravotním postižením  v ČR v čele s jejím předsedou panem Václavem Krásou. Tváří festivalu se stala herečka Tatiana Vilhelmová.

Festival trval tři dny, navštívilo jej více než 1.000 diváků a zúčastnilo se jej celkem 17 organizací z celé České republiky i ze zahraničí. Festival poctil svoji účastí primátor hl. m. Prahy MuDr. Pavel Bém, který všem účastníkům předal certifikát a cenu Mental Power Prague Film Festival. 

V porotě třetího ročníku zasedly osobnosti různých uměleckých i odborných zaměření: režisérka Věra Chytilová (předsedkyně poroty), herečka Tatiana Vilhelmová, textař Michal Horáček, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR p. Václav Krása, producent Petr Vachler, herečka Eva Holubová, šéfredaktorka časopisu Plus 21 PharmDr. Anna Kopecká, CSc., ředitel centra sociálních služeb Praha Mgr. Tomáš Ján a ředitel centra ARPIDA Jiří Jankovský. Festival podpořili kapely Nightwork a Děda Mládek Illegal Band, které vystoupily na 1. a 2. festivalovém dnu. Celý festival byl uzavřen slavnostním galavečerem, jímž provázel moderátor Tomáš Hanák

S myšlenkou festivalu byla seznámena široká veřejnost a řada osobností byla touto akcí nadšena. Některé osobnosti natočili speciálně pro festival zdravice (Ivan Trojan, Martin Zbrožek, Kateřina Neumannová, Václav Vydra, Karel Saudek, Taťána Kuchařová).

 

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 2010

Čtvrtý ročník Mental Power Prague Film Festivalu, mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením, se uskutečnil ve dnech 3. – 5. 6. 2010 v Praze v divadle Palace na Václavském náměstí. Pořadatelem a organizátorem bylo občanské sdružení Hendaver, o. s., festival se konal pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma a hlavním partnerem se stala Národní rada osob se zdravotním postižením  v ČR v čele s jejím předsedou panem Václavem Krásou. Hlavním mediálním partnerem festivalu se stala Česká televize. Tváří festivalu se stala herečka Tatiana Vilhelmová.

Festival trval tři dny, navštívilo jej více než 1.200 diváků a zúčastnilo se jej celkem 14 organizací z celé České republiky i ze zahraničí. Dva večery byly vyhrazeny promítání soutěžních filmů, představení všech účastníků, autogramiádám (ne)herců a následným koncertům kapel Tam Tam orchestra a Hewer. Jednotlivými večery provázeli mladí herci – absolventi JAMU – Barbora Kouklíková a Radovan Švec. Celý festival byl uzavřen slavnostním galavečerem, jímž provázel moderátor Martin Zbrožek.. Festival poctila svoji účastí i náměstkyně primátora hl. m. Prahy ing. Marie Kousalíková, která všem účastníkům předala certifikát hl.m. Prahy a cenu Mental Power Prague Film Festival. V době konání celého festivalu bylo zajištěno a zaplaceno ubytování, jehož využily zvláště mimopražské organizace. Vstup pro soutěžící, pořadatele a dobrovolníky, kteří s festivalem vypomáhali, byl zdarma.

V porotě letošního ročníku zasedly osobnosti různých uměleckých i odborných zaměření: režisér Jan Hřebejk (předseda poroty), herečka Tatiana Vilhelmová, textař Michal Horáček, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR Václav Krása, producent Petr Vachler, herečka Eva Holubová, šéfdramaturkyně centra vzdělávacích pořadů ČT Alena Mullerová,  specialistka na vzdělávání handicapovaných ing. Libuše Kubová, ředitel centra sociálních služeb Praha Mgr. Tomáš Ján a ředitelka Chráněné dílny svatý prokop u červeného javoru Gabriela Zdražilová. 

 Některé osobnosti natočili speciálně pro festival zdravice (Marta Issová, Kamil Střihavka, David Kraus, Martin Révai).

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 2011 – 5. jubilejní ročník

Pátý jubilejní ročník Mental Power Prague Film Festivalu se uskutečnil ve dnech 2. – 4. 6. 2011 v Praze v divadle Palace na Václavském náměstí. Hlavním partnerem se stala Národní rada osob se zdravotním postižením  v ČR v čele s jejím předsedou panem Václavem Krásou. Tváří festivalu se stala herečka Tatiana Vilhelmová, která natočila televizní a rozhlasový spot na propagaci festivalu. Hlavním mediálním partnerem 5. ročníku festivalu se stala Česká televize.

Průběh festivalových dnů vycházel z programu minulých ročníků. Dva večery byly vyhrazeny promítání soutěžních filmů, představení všech účastníků, rozhovorům moderátorů s (ne)herci, autogramiádě a následným koncertům umělců, kteří sympatizují s myšlenkou festivalu – tentokrát kapely Tam Tam Batuchada a The Tap Tap.. V porotě zasedli osobnosti české kultury, které již několik let festival podporují: T. Vilhelmová, E. Holubová, T. Voříšková, M. Vadas, V. Krása, A. Mullerová, M. Tesař, L. Kubová, a další. Moderátorské role se ujal herec Jaroslav Dušek. 

Festivalu se zúčastnilo 20 organizací z ČR a zahraničí a  navštívilo přes 1500 diváků. 

Jmenovitě: Čtyřlístek, Ostrava, ČR; FAMU, Praha, ČR; Sociální služby Prostějov p.o.,ČR; Privat &Kud Cineast, SLOVINSKO; Diakonie ČCE, Sušice, ČR; ÚSP Tchořice, ČR; Domov pod hradem Žampach, ČR; Domov PETRA Mačkov, ČR; MEDIALOG o. s., ČR; Stéblo o.s., Sedlčany, ČR; Zelený dům pohody, Hodonín, ČR; Laser – Fondazione Diamante, Lugano,  Švýcarsko; Club 74, Mendrisio, Švýcarsko; ÚSP Těchobuz, ČR; Veleta, Brno; Kamarád -LORM, Žatec, ČR; Multikultúra v nás, Bratislava, SK; Chráněná dílna sv. Prokop, Praha, ČR; Sociální služby Šebetov, ČR 

S myšlenkou festivalu byla seznámena široká veřejnost a řada osobností byla touto akcí nadšena. Některé osobnosti natočili speciálně pro festival zdravice (Eva Holubová Jan Hřebejk, Petr Vachler, Michal Horáček)

 Všem účastníkům festivalu je zařízeno a zaplaceno ubytování. 

 

 MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 2012

Šestý ročník Mental Power Prague Film Festivalu se uskutečnil ve dnech 31.5. – 2. 6. 2012 v Praze v divadle Palace na Václavském náměstí. Organizátorem a pořadatelem festivalu byl Hendaver, o.s. a hlavním partnerem Národní rada osob se zdravotním postižením  v ČR v čele s jejím předsedou panem Václavem Krásou. Festival se konal pod záštitou primátora hl.m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou Csc. Tváří festivalu se stala herečka Tatiana Vilhelmová.

Festival trval tři dny, navštívilo jej více než 1.500 diváků a zúčastnilo se jej celkem 21 organizací z celé České republiky i ze zahraničí. Po vzoru minulých ročníků byly dva večery vyhrazeny promítání soutěžních filmů, představení všech účastníků, autogramiádám (ne)herců a následným koncertům kapely Monoskop a DJ Phono. Jednotlivými večery provázeli herci Barbora Kouklíková a Radovan Švec. Slavnostním galavečerem provázel herec Vojta Kotek.

Porotu tvořili osobnosti české kultury, které již několik let festival podporují: T. Vilhelmová, V. Dyk, T. Voříšková, M. Horáček, I. Bareš, V. Krása, A. Mulerová, M. Tesař, L. Tvarůžková, J. Lamser.  

Festivalu se zúčastnili následující organizace:

Womaston School, Powys, UK –  Kulturní Ostrava, o.s., Ostrava, ČR Multikultura v nas, Bratislava, SK –  KZNE SR, Bratislava, SK – Sdružení Práh, Brno, ČR – Veleta, Brno, ČR – Hendaver, Chráněná dílna sv. Prokop u červeného javoru, Praha, ČR – Oldřich Tamáš, Hradec Králové, ČR – Zahrada, Kladno, ČR – Domov U studánky, Lanškroun, ČR – Domov PETRA, Mačkov, ČR – Diakonie ČCE, Plzeň, ČR – Zveza Sožitje, Ljubljana, SlovinskoStéblo, Sedlčany, ČRDiakonie ČCE, Sušice, ČR – Domov „Bez zámků“, Tuchořice, ČR – Sociální služby p.o., Prostějov, ČRKamarád – LORM, Žatec, ČRDomov pod hradem Žampach, Žampach, ČR.

 

MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL 2013

Sedmý ročník Mental Power Prague Film Festivalu se uskutečnil ve dnech 7. – 9. 6. 2013 v Praze v divadle Palace na Václavském náměstí. Organizátorem a pořadatelem festivalu byl Hendaver, o.s. a  Národní rada osob se zdravotním postižením  v ČR  Festival se konal pod záštitou primátora hl.m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou Csc. Tváří festivalu byla herečka Tatiana Vilhelmová.

Festival trval tři dny, navštívilo jej více než 1.600 diváků a zúčastnilo se jej celkem 20 organizací z celé České republiky i ze zahraničí. Po vzoru minulých ročníků byly dva večery vyhrazeny promítání soutěžních filmů, představení všech účastníků, autogramiádám (ne)herců a následným koncertům kapely  Mr. Loco a Hwiezdná pěchota. Jednotlivými večery provázeli herci Barbora Kouklíková a Radovan Švec. Slavnostním galavečerem provázel herec Vojta Kotek a byl zakončen slavnostním rautem. Diváci byli svědkem nominačních ukázek filmů v deseti kategoriích (nejlepší film, nejlepší mužská, ženská role, mluvené slovo, vedlejší mužská, ženská role atd.) a následného vyhodnocení a předání cen, které obstarali porotci. Výherce v jednotlivé kategorii obdržel cenu, kterou specielně pro festival vyrobil umělecký kovář. Na začátku večera získal každý účastnický tým cenu Mental Power. V době konání celého festivalu bylo zajištěno a zaplaceno ubytování, jehož využily zvláště mimopražské organizace (178 osob). Vstup pro soutěžící, pořadatele a dobrovolníky (20 osob), kteří s festivalem vypomáhali, byl zdarma.

Porotu tvořili osobnosti české kultury, které již několik let festival podporují: T. Vilhelmová, T. Voříšková, M. Horáček, I. Bareš, T. Kostková, M. Suchánek, V. Krása, A. Mulerová, M. Tesař, J. Obzinová.  

Festivalu se zúčastnili následující organizace:

Sdružení Práh, Brno, ČR,  Medialog, o.s., Praha, ČR, Rámus Praha, Praha, ČR, Kulturní Ostrava, o.s., ostrava, ČR , Multikultura v nas, Bratislava, SK,  Arpida, České Budějovice, ČR,  KZNE SR, Bratislava, SK, Domov Mladá, Milovice, ČR, Veleta, Brno, ČR,

Chráněná dílna sv. Prokop u červeného javoru, Praha, ČR,  Klíček Bohumín, Hradec Králové,Bohumín, ČR,

Zahrada, Kladno, ČR, Horizont Zlín, Zlín,  Domov Horizont, Kyjov, ČR, Domov PETRA, Mačkov, ČR,  Zveza Sožitje, Ljubljana, Slovinsko, Stéblo, Sedlčany, ČR,  Diakonie ČCE, Sušice, ČR, Domov „Bez zámků“, Tuchořice, ČR,  Sociální služby p.o., Prostějov, ČR, N – Kamarád – LORM, Žatec, ČR,  Domov pod hradem Žampach, Žampach, ČR

 

Mental Power Prague Film Festival 2014

Osmý ročník Mental Power Prague Film Festivalu se uskutečnil ve dnech 5. – 7. 6. 2014 v Praze v divadle Palace na Václavském náměstí. Organizátorem a pořadatelem festivalu byl Hendaver, o.s. a hlavním partneremfestivalu byla Národní rada osob se zdravotním postižením  v ČR.  Festival se konal pod záštitou primátora hl.m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou Csc. .

Festival trval tři dny, navštívilo jej více než 1.000 diváků a zúčastnilo se jej celkem 22 organizací z celé České republiky i ze zahraničí. Po vzoru minulých ročníků byly dva večery vyhrazeny promítání soutěžních filmů, představení všech účastníků, autogramiádám (ne)herců a následným koncertům kapely  Mr. Loco a Hwiezdná pěchota. Jednotlivými večery provázeli herci Barbora Kouklíková a Radovan Švec. Slavnostním galavečerem provázel herec Vojta Kotek a byl zakončen slavnostním rautem. Diváci byli svědkem nominačních ukázek filmů v deseti kategoriích (nejlepší film, nejlepší mužská, ženská role, mluvené slovo, vedlejší mužská, ženská role atd.) a následného vyhodnocení a předání cen, které obstarali porotci. Výherce v jednotlivé kategorii obdržel cenu, kterou specielně pro festival vyrobil umělecký kovář. Na začátku večera získal každý účastnický tým cenu Mental Power. V době konání celého festivalu bylo zajištěno a zaplaceno ubytování, jehož využily zvláště mimopražské organizace (186 osob). Vstup pro soutěžící, pořadatele a dobrovolníky (20 osob), kteří s festivalem vypomáhali, byl zdarma.

Porotu tvořili osobnosti české kultury, které již několik let festival podporují: 

T. Voříšková, M. Horáček, I. Bareš, E. Holubová, M. Suchánek, T. Kerndlová, M. Tesař, J. Obzinová, E. Hart, J. Rejžek  

Festivalu se zúčastnili následující organizace:

Sdružení Práh, Brno, ČR,  Medialog, o.s., Praha, ČR, Kulturní Ostrava, o.s., Ostrava, ČR , Multikultura v nás, Bratislava, SK,  KZNE SR, Bratislava, SK, Domov Mladá, Milovice, ČR, Veleta, Brno, ČR, Chráněná dílna sv. Prokop u červeného javoru, Praha, ČR,   

Taška Kladno, ČR, Zveza Sožitje, Ljubljana, Slovinsko, Stéblo, Sedlčany, ČR,  Diakonie ČCE, Sušice, ČR, Domov „Bez zámků“, Tuchořice, ČR,  Sociální služby p.o., Prostějov, ČR, N – Kamarád – LORM, Žatec, ČR,  Domov pod hradem Žampach, Žampach, ČR, Studio Oáza – Praha, ČR, House Of Social Assistance John Paul, Nasielsk, Polsko, William Levin, New York, USA, O.S. Benedictus, Chotěboř, ČR, Svět jinak, z.ú., ČR,  Téma dne, o.s. Mladá Boleslav, ČR, Vyhůru nohama, o.s. Kladno, ČR, Institut Medico Educativ Alternance, Bourg-la-Reine, Francie

 

Mental Power Prague Film Festival 2015

Devátý ročník Mental Power Prague Film Festivalu se uskutečnil ve dnech 4-6. 6. 2015 v Praze v divadle Palace na Václavském náměstí. 

Organizátorem a pořadatelem festivalu byl spolek Hendaver a hlavním partnerem festivalu Národní rada osob se zdravotním postižením  v ČR v čele s jejím předsedou panem Václavem Krásou. Partneři festivalu byli Integrační centrum zahrada a Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru. 

9. ročník se konal pod záštitou primátorky hl.m. Prahy Adrianou Krnáčovou,  radního pro kulturu, výstavnictvi, památkovou péči a cestovního ruchu hl.m. Prahy Jana Wolfa a  předsedy  výboru pro výchovu, vzděláváni a socialní politiku hl.m. Prahy Patrika Nachera.

Festival trval tři dny, navštívilo jej přes 800 diváků a zúčastnilo se jej celkem 22 organizací z celé České republiky i ze zahraničí. Po vzoru minulých ročníků byly dva večery vyhrazeny promítání soutěžních filmů, představení všech účastníků, autogramiádám (ne)herců a následným koncertům kapely Agnes rock a Hwiezdná pěchota. V prostorách divadla proběhla výstava všech filmových plakátů, kromě hlavní scény mohli diváci sledovat filmy i na malé scéně v klubu divadla. Jednotlivými večery provázeli herci Barbora Kouklíková a Radovan Švec. Během těchto dvou dnů získal každý účastnický tým cenu Mental Power, která naplňuje hlavní myšlenku festivalu.  Slavnostní galavečer, kterým provázel herec Vojta Kotek v doprovodu kapel Tokhi a BeatBurgerBand byl zakončen projekcí vítěného filmu a následně závěrečným rautem pro všechny zúčastněné. Hostem večera byl Alex Dowis Light Art. Diváci byli svědkem nominačních ukázek filmů v deseti kategoriích (nejlepší film, nejlepší mužská, ženská role, mluvené slovo, vedlejší mužská, ženská role atd.) a následného vyhodnocení a předání cen, které obstarali porotci. Výherce v jednotlivé kategorii obdržel cenu, kterou speciálně pro festival vyrobil umělecký kovář. Na začátku večera získal každý účastnický tým cenu Mental Power. V době konání celého festivalu bylo zajištěno a zaplaceno ubytování, jehož využily zvláště mimopražské organizace (145 osob). Vstup pro soutěžící, pořadatele a dobrovolníky (20 osob), kteří s festivalem vypomáhali, byl zdarma.

Porotu tvořili osobnosti české kultury, které již několik let festival podporují: 

T. Voříšková, M. Horáček, I. Bareš, E. Holubová, M. Suchánek, T. Fischerová, M. Tesař, J. Rejžek , P. Nacher. 

Festivalu se zúčastnili následující organizace:

Centrum Zdislava, Nové Město na Moravě, ČR ,  Občanské sdruženi Kulturní Ostrava, ČR

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o. s., Louny, ČR

Domov PETRA Mačkov, ČR  ,    Denní stacionář Pivoňka, Prostějov, ČR

Ramus, Praha, ČR   ,   Stéblo, Sedlčany, ČR   ,   Domov „Bez zámků“ Tuchořice, ČR

Sdružení Veleta, Brno, ČR  ,  Domov pod hradem Žampach, ČR  ,  Kamarád – LORM, Žatec, ČR

spolek  TAŠKA KLADNO a PSS ZAHRADA KLADNO, ČR  ,  Domov Mladá, Milovice, ČR

Apropo Jičín, ČR ,  Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky, SR 

Zveza Sožitje, Ljubljana, Slovinsko ,  Hadar  Porubanova, Izrael  ,    EmJay Productions, Anglie

Centre la Pommeraie, Belgie ,  Zuidenwind Filmproductions, Holandsko

Laboratorio Laser – Fondazione Diamante, Lugano, Švýcarsko

Illusioín Films S.A., Kostarika

Jubilejní 10. ročník Mental Power 2016

Ve dnech 10.-11.6. 2016 proběhl v La Fabrice a v divadle Studio Dva jubilejní desátý ročník mezinárodního filmového festivalu Mental Power, jehož hlavním partnerem je Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR, kterou zastupovala porotkyně a herečka Táňa Fischerová.

Během pátečního dne v La Fabrice podpořili tuto unikátní akci kapely Květy, Vypsaná fixa, Tatbojs a Olympic. Celý den probíhal v uvolněném festivalovém duchu a všichni účastníci, kterých bylo kolem 600 si vše užili naplno.

Oficiální tváří a patronkou festivalu byla představena herečka Tereza Voříšková, která se podílela i na zákulisních přípravách celé akce. 

Společně s tradičním moderátorem MPPFF galavečerů Vojtou Kotkem natočila T. Voříšková i úžasný letošní festivalový spot, kde společně s klienty a hráči amerického fotbalu z klubu Prague Black Panthers propagovali letošní myšlenku celého festivalu: Všichni v tom jedeme spolu. 

Sobotní galavečer přišli podpořit kromě mnohaletých porotců jako jsou Michal Horáček, Eva Holubová, Patrik Nacher, Igor Bareš nebo Michal Suchánek i další tváře českého showbussinesu např. Monika Absolonová, Radka Fišarová, Ondřej Sokol, Richard Genzer a další.

Překvapením pro všechny byla Tatiana Vilhelmová s Vojtou Dykem, kteří neohlášeni přišli celou akci podpořit. 

Z 33ti předvybraných děl  vyhrál cenu za nejlepší film desetiletí film Postižení uměním, tvůrce Hendaver z.s., který je i organizátorem celé akce. 

Zúčastněné filmy a organizace:

Zločin na poště – Stéblo, Sedlčany

Já a on – Centrum sociálních služeb Prostějov, Denní stacionář Pivoňka

Nezbyl ani jeden – Domov Mladá Milovice

Brambůrkový román – Kamarád – LORM Žatec

Probuzení – Centrum Zdislava, Nové město na Moravě

Moje drahá tchyně – Domov PETRA Mačkov

Mikola – Tenkrát na Koločavě – Domov Jeřabina, Pelhřimov,

Bylo nás pět – Vila Vallila, Praha 

Mafie v Brně I. – Sdružení Veleta., Brno

Tambor – Diakonie Západ, Stacionář Klíček, Sušice

Setkání pod Brnem – Lukáš Karnet, Brno

Koleje – Cenrum Arpida, České Budějovice

Hotel u dvanácti mrtvých – Domov „Bez zámků“  Tuchořice

Saviour – Benediktus, Chotěboř

Svět je krásný – Centrum sociálních služeb, Bohumín, 

Karlička červená –  Základní škola speciální Vřesovice  

Nesvéprávné lásky – Zelený dům pohody, Hodonín

Modré pozadí – Domov Horizont, Kyjov

Tajemství truhlice – Asociace české videokultury MEDIALOG ,Praha 

Zprávy tv človíček – Stacionář Človíček, Plzeň

Zájezd – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o. s., okresní organizace Louny

Voňavá pochoutka –Kulturní Ostrava, Ostrava

Zuřivost – Famu a Jana Míčenková, Praha

Postiženi uměním – Hendaver, Praha

Noční můry – Sdružení Práh, Brno

Lásku hory přináší – Domov pod hradem Žampach, Žamberk

The Pathfinders – Centre La Pommeraie, Belgie

Viva la musice – Zveza Sožitje, Slovinsko

Sen – Spolek Taška Kladno

Já chci jen lenošit – DnR Svitavy       

Milá sedmi loupežníků – Studio Oáza, Praha 

Contact – Laser, Švýcarsko

Noir-romance-horor – Apropo Jičín, 

11. ročník Mental Power 2017

Ve dnech 6 – 8. 6. 2017 proběhl v La Fabrice a v divadle Palace jedenáctý ročník mezinárodního filmového festivalu Mental Power. Oficiálním partnerem festivalu je Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR, kterou zastupovala porotkyně a herečka Táňa Fischerová.

Čtvrteční večer v La Fabrice patřil koncertům a projekci dokumentárních filmů. Tuto unikátní akci podpořili svým vystoupením kapely Děda Mládek Illegal Band, Tam Tam Batucada a TH!S. 

V Pátek měli diváci možnost shlédnout 17 hraných filmů z ČR i ze zahraničí které byli speciálně natočeny pro tento festival. Oba dny probíhaly v uvolněném festivalovém duchu a všichni účastníci, kterých bylo kolem 400 si vše užili naplno. Večer moderoval herec Radomír Švec.

Oficiální tvář a patronka festivalu herečka Tereza Voříšková –  která se podílela i na zákulisních přípravách celé akce – společně s tradičním moderátorem MPPFF galavečerů Vojtou Kotkem natočila úžasný letošní festivalový spot. V něm společně s herci z Mental Power propagovali letošní myšlenku celého festivalu: Nikdy nevíš na koho to padne. 

Sobotní galavečer v divadle Palace přinesl pro všechny diváky velké překvapení. Kromě podpory a účasti stálých porotců festivalu jako jsou  Eva Holubová, Patrik Nacher a další, vystoupila na na večeru hvězda  českého showbussinesu Michal David.

Kromě toho galavečer probíhal v klasickém duchu festivalu – od entrée na červeném koberci až po udělení cen za nejlepší filmy. Z 17ti  filmů  vyhrál cenu za nejlepší film    film Tomáš z  organizace Domov pod hradem Žampach. Letošní novinkou bylo založení Síně Slávy, kam byli uvedeni herci festivalu Radek Kovář a Jiří Faul.  Slavnostní galavečer navštívilo 350 diváků.

Nejlepší filmy:

Nejlepší film

Tomáš – Domov pod hradem Žampach

Nejlepší zahraniční film

Besame – Zveza Sožitje, Slovinsko

Zvláštní cena poroty

Volič – Kulturní Ostrava, z.s.

Hlavní mužská role

Tomáš Rybička – Tomáš – Domov pod hradem Žampach

Hlavní ženská role

Dana Moravcová – Nad Mlýnem – Domov Mladá Milovice

Vedlejší mužská role

Petr Dvořáček – Cirkus Titanic – SPMP v ČR pobočný spolek Louny

Vedlejší ženská role

Petra Šlosarová – Circulus – Stéblo, z.s. Sedlčany

Mluvené slovo

Nejlepší prázdniny – Centrum SS Pivoňka Postějov

Kamera

Chmelová romance – Kamarád LORM Žatec

Scénář

Živý film – Spolek Taška Kladno

Všechny soutěžní filmy:

Sdružení Veleta, z.s. Brno                       Pampeliškový král aneb královské poslání

Leib+Seele Koln, Německo                                     The Gods Must Be Plumbers 

Jiné jeviště z.s. Neratov           Příběhy ze Záhoří

Zveza Sožitje, Slovinsko                                   Besame

Centrum Zdislava  Nové Město na Moravě           Indiánem

Centrum SS Pivoňka Prostějov           Nejlepší prázdniny

Spolek Taška Kladno                     Živý film

John Paul II in Nasielsk , Polsko                       Play with us

Kamarád Lorm Žatec                                                Chmelová romance

Denní a týdenní stacionář Jihlava                             Hodný kluci                 

Steblo, z.s. Sedlčany                       Circulus

SPMP v ČR pobočný spolek Louny Cirkus Titanic

Domov Mladá Milovice             Nad mlýnem

Domov pod hradem ŽampachTomáš

Centre La Pommeraie, Belgie             The New Dragons

Kulturní Ostrava, z.s.                                   Volič                        

Domov „Bez zámků“ TuchořiceKá Pé Zet Ka

Dokumentární filmy:

Divadlo VZHŮRU NOHAMA a AMU v Praze                            Objevování vnitřní krajiny

Domov pod hradem Žampach                     Domov pod hradem

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou                      Rok nového života

Čtyřlístek Ostrava                                             Všechny barvy duhy 2016

Lukáš Karnet                                             Setkání pod Brnem

Domov „Bez zámků“ Tuchořice                     Jizerská stopa

Kateřina Hornová                                             Výlet do vánoční Vídně

 

 

12. ročník Mental Power 2018

12. ročník MPPFF se uskutečnil ve dnech 8 – 9.6. 2018 v Praze. První festivalový den se všichni účastníci festivalu plavili na historickém parníku Vltava, kde proběhla projekce všech 16 filmů. Moderátorem 1. festivalového dne byl herec Radomír Švec.  Sučástí plavby bylo i vylodění v Davli, kde se ve venkovních prostorách uskutečnil koncert kapely Biopop specielně pro účastníky festivalu. Kromě promítání filmů a předání cen Mental Power všem zúčastněným, proběhl na palubě kulturní program s občerstvením. Parník Vltava vyplul ve 14.00 a zpět do Prahy dorazil po 22.00 na pražskou náplavku. Na palubě bylo kolem 300 osob.

Sobotní galavečer se uskutečnil již tradičně v divadle Palace na Václavském náměstí. Kromě slavnostního entree po červém koberci a předání cen v 10 kategoriích byli diváci svědkem 2 dvouapůl hodinové show, kterou moderoval Vojta Kotek společně s LIVE hudebním doprovodem, kterého se ujal DJ Enemy. Moderátor večera se chopil i role tanečníka, kdy společně s několika klienty a herečkou Terezou Voříškovou roztančili celý sál se svou taneční skupinou Mental Power Crew. Hostem večera byl zpěvák a imitátor Vladimír Hron.

Oficiální tváří a patronkou festivalu byla představena herečka Tereza Voříšková, která se podílela i na zákulisních přípravách celé akce. Společně s  Vojtou Kotkem natočila i letošní festivalový spot, kde společně s klienty propagovali letošní myšlenku celého festivalu: Zažij a pochopíš. Hlavním partnerem festivalu se stala Národní rada osob se zdraotním postižením ČR.

Z 16 přihlášených filmů vyhrál cenu za nejlepší film Sraz po zvláštní škole  z Domova pod hradem Žampach, ČR. Festivalu se zúčastnilo celkově přes 700 diváků.

Oceněné filmy:

Nejlepší film

Sraz po zvláštní škole  – Domov pod hradem Žampach, ČR

Nejlepší zahraniční film

A Juicy Business – Centre La Pommeraie, Belgie

Šťavnatá záležitost

Zvláštní cena poroty

Cesta časem – Domov Mladá Milovice, ČR

Hlavní mužská role

Sraz po zvláštní škole  – Domov pod hradem Žampach, ČR

Oldřich Kašpar 

Hlavní ženská role

Ideální dovolená – Kamarád – Lorm Žatec, ČR

Marie Pokorná, Monika Wilczeková 

Vedlejší mužská role

Cesta časem – Domov Mladá Milovice, ČR

Vojta Štorc 

Vedlejší ženská role

Ideální dovolená – Kamarád – Lorm Žatec, ČR

Lenka Baránková 

Mluvené slovo

Holdujeme sportu – pohybu – Centrum soc. sl. Prostějov,  p.o. , ČR

Renata Ceconíková, Jan Vintr 

Kamera

Věci v pohybu – Taška Kladno a Zahrada Kladno, ČR

Scénář

Koumáci – Centrum soc. sl. Bohumín, p.o., ČR

Filmy a účastníci festivalu:

Love and Loneliness                          House of soc. Assistence John Paul II, Polsko

Láska a samota

Stvoření světa ve stínu světla Klíč, centrum soc. sl., p.o. , ČR

Creation of the World in Shadow of Light

Koumáci Centrum soc. sl. Bohumín, p.o., ČR

Savvy guys

Holdujeme sportu – pohybu               Centrum soc. sl. Prostějov,  p.o. , ČR

We like sport and excersizing

Topič Tonda Stéblo, z.s., ČR

Tonda the Stoker

Sad Song DR. SCI. Andrej Rupnik De Maiti, Slovinsko

Smutné písně

Změna je život Královéhradecký kraj, ČR

Change is life

Věci v pohybu Taška Kladno a Zahrada Kladno, ČR

Things in Motion

Le comte de Monte Cristo Association Exister, Francie

Hrabě Monte Cristo

Ideální dovolená Kamarád – Lorm Žatec, ČR

Perfect holiday

Obraz Spolek Louny, ČR

The Painting

Brt a Much Domov “Bez zámků“ Tuchořice, ČR

Brt and Much

Sraz po zvláštní škole Domov pod hradem Žampach, ČR

Reunion after special school

A Juicy Business Centre La Pommeraie, Belgie

Šťavnatá záležitost

Cesta časem Domov Mladá Milovice, ČR

Time Travel

 

 

13. ročník Mental Power 2019

7 a 8.6. proběhl v Praze v divadle Palace 13. ročník Mental Power Prague Film Festival.

Organizátorem a pořadatelem festivalu je spolek Hendaver a hlavním partnerem festivalu je Národní rada osob se zdravotním postižením  v ČR. Partneři festivalu jsou Integrační centrum zahrada a Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru. 

Mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižení uvedl 20 původních filmů z ČR i ze zahraničí, které soutěžili o nejlepší ceny.

Cenu za nejlepší film si odvezl snímek Bylo nebylo z organizace Stéblo Sedlčany.

Mental Power Prague Festival – jedinečný a jediný festival tohoto druhu na světě – byl slavnostně zahájen v pátek 7. 6. ve 13:00 filmovými projekcemi, soutěží o nejlepší divácký film, rozhovory (ne)herců a autogramiádou všech účastníkú..

Kromě již tradičního sobotního červeného koberce, odborné poroty, předání cen v 10 kategoriích, významných hostů podpořila i letošní ročník  patronka festivalu Tereza Voříšková. 

Vyprodaný a zaplněný sál pražského divadla Palace sledoval po oba dva dny skvělé výkony moderátorů Vojty Kotka a Radomíra Švece, kteří spolu se soutěžícími opět dokázali, že Mental Power není náhoda.

Naplnili tak motto letošního festivalu:  „Bůh nehraje v kostky, hraje ve filmu…“

Letošního ročníku se zúčastnilo přes 270 účastníků a navštívilo přes 500 diváků.

Porota MPPFF 2019

Tereza Voříšková – herečka a patronka festivalu

Igor Bareš – herec

 

Marek Taclík – herec

Patrik Nacher – zastupitel HMP a Poslanec, předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele 

Klára Králíčková – ředitelka Stink Films Prague 

Milan Tesař – vedoucí kulturního oddělení časopisu Reflex

Gabriela Zdražilová – ředitelka Chráněné dílny sv. Prokop u červeného javoru
 

VÝSLEDKY 13. ROČNÍKU MPPFF 2019

Nejlepší film
BYLO NEBYLO – Stéblo , z.s. , Sedlčany, ČR

Zvláštní cena poroty
OZDRAVNÝ POBYT – Kamarád – LORM, Žatec , ČR

Hlavní ženská role
Laura Salajková
ČERT A KÁČA – Spolek Taška Kladno , ČR

Hlavní mužská role
Jiří Štekl
JINEJ – Domov pod hradem Žampach, ČR

Mluvené slovo
NAKRESLI MI BERÁNKA – Rybka, poskytovatel soc. sl. , Neratovice , ČR

Vedlejší ženská role
Zuzana Lenerová
BYLO NEBYLO – Stéblo , z.s. , Sedlčany, ČR

Vedlejší mužská role
Petr Cihelka 
BYLO NEBYLO – Stéblo , z.s. , Sedlčany, ČR

Nejlepší zahraniční film
PELLOT  – La Pommeraie ,Belgie

Cena STINK
ČERT A KÁČA – Spolek Taška Kladno , ČR

Nejlepší scénář
BYLO NEBYLO – Stéblo , z.s. , Sedlčany, ČR

PŘEHLED SOUTĚŽNÍCH FILMŮ:

ZRCADLO SNŮ – Handicap Zlín, z.s. , ČR

NA PIVOŇCE JE MI KRÁSNĚ – Centrum soc. sl. Prostějov, p.o. , ČR 

ČERT A KÁČA – Spolek Taška Kladno , ČR 

SPOJENI/Í S PŘÍRODOU – Klíč –  centrum soc. sl.,  p.o. , Olomouc , ČR 

JINEJ – Domov pod hradem Žampach, ČR

NÁVŠTĚVA – Domov Mladá p.o. ,  Milovice, ČR

SVATEBNÍ NE KOŠILE – Domov bez zámků Tuchořice , ČR

MALOTRAKTOR – Centrum Orion, z.s. , Dlouhá ves – Rychnov n. Kněžnou, ČR

ŘEDITEL  – Apropo Jičín, o.p.s. , ČR

OZDRAVNÝ POBYT – Kamarád – LORM, Žatec , ČR

BYLO NEBYLO – Stéblo , z.s. , Sedlčany, ČR

NAKRESLI MI BERÁNKA – Rybka, poskytovatel soc. sl. , Neratovice , ČR 

ANIMAL POWER/ ZVÍŘECÍ SÍLA  – IME Auxerre , Francie

MARTIN KRPAN  – Zveza Sožitje , Ljubjana, Slovinsko

PELLOT  – La Pommeraie ,Belgie

THE MISCHIEVOUS CLEANER/ NEZBEDNÁ UKLÍZEČKA – House of S. A. John Paul II, Nasielsk, Polsko

EMILYNA RÚŽA I–  Art Est ,  Košice, Slovensko 

EMILYNA RÚŽA II  – Usmej sa na mňa, Košice , Slovensko 

NADĚJE  – Naděje Vsetín, ČR (dokument)

A SPECK OF BLUE/ MODRÁ SKVRNA – Camila Films, Managua, Nicaragua

 

14. ročník Mental Power 2020

od 20.12.2020 – mentalpower.cz

Přípravy a průběh 14. ročníku MPPFF proběhl vzhledem ke zdravotní a společenské situaci v roce 2020 v několika fázích

1.

V první fázi jsme počítali s tím, že festival uskutečníme fyzicky a zrealizujeme jako každoročně v červnu 2020. Od září 2019 jsme začali s přípravami – kontaktování organizací s žádostí o filmy, kontaktování porotců a moderátorů, hledání termínu s ohledem na možnosti porotců a provozu divadla Palace, rámcové vytvoření tématu a scénáře, finanční a logistické zabezpečení, možnosti propagace, možnosti ubytování pro účastníky.

Ke 31. 1. 2020 jsme uzavřeli přihlášky účastníků a vzhledem k počtu 20 nových filmů potvrdili realizaci a červnový termín 14. ročníku. Od 1. 2. jsme začali s realizací příprav na základě výše uvedených aspektů stejně jako v předešlých letech – ubytování, propagace, scénář festivalu a téma galavečera, práce na scénáři videospotu s ohledem na partnerství s ČT, rádiospotu, příprava online platformy pro přihlášené filmy pro porotce, komunikace s organizacemi z ČR i ze zahraničí, logistika, příprava propagačních materiálů, překlady titulků, příprava cen za nejlepší filmy.

K 9. 3. 2020 jsme museli veškerou činnost pozastavit vzhledem k epidemiologické situaci a k nejasnostem, zda budeme moci festival uskutečnit.

Ke 30. 4. jsme se v souvislosti s očekáváním rozvolnění situace vrátili k činnosti a vytvořili plán, zda ještě bude možné festival realizovat v daném termínu. Na základě každodenní komunikace se všemi organizacemi jsme nakonec museli od našeho záměru ustoupit a to z jediného důvodu: organizace nebyly vzhledem k situaci otevřeny k přímé účasti na festivalu s ohledem na zdraví účastníků a klientů s mentálním postižením. Proto jsme se rozhodli ustoupit od uskutečnění festivalu v červnovém termínu a odsunuli přípravy na září a začali s hledáním náhradního podzimního termínu.

2.

Druhou fázi realizace náhradního termínu jsme otevřeli v 2. polovině srpna 2020. Našli jsme podzimní termín a navázali na jarní práci a přípravy. Změnili jsme téma festivalu a kontaktovali organizace, abychom jim sdělili naše představy a možnosti realizace. Sondovali jsme, zda budou mít zájem zúčastnit se podzimního termínu. Na základě jejich příslibu a potvrzení jsme finalizovali zářijové práce a přípravy. Naším společným úsilím a záměrem bylo – i vzhledem k těžké celospolečenské situaci a právě kvůli ní – nevzdat se realizace festivalu, protože jsme si byli vědomi, jak důležitou roli hraje v životě lidí s mentálním postižením a co pro ně společná setkání a prezentace jejich práce znamená. Od této myšlenky a přesvědčení se pak odvíjela veškerá naše snaha festival za každou cenu zachovat, ať už v jakékoliv formě a modelu.

Koncem září jsme vzhledem ke zhoršení situace dostali zprávu, že valná většina organizací se fyzicky nezúčastní ani podzimního termínu festivalu, a tak jsme byli donuceni od záměru ustoupit a hledat nové možnosti. Bohužel nám organizace odmítly dát práva k uveřejnění svých nových filmů s argumentem, že klienti chtějí být fyzicky přítomni při premiérování svých filmů, a že proto přesouvají jejich uveřejnění na další ročník. To jsme samozřejmě chápali, neboť tento argument zcela odpovídal hlavní myšlence festivalu. Přesto jsme cítili podporu a zájem organizací nevynechat letošní ročník. Sami jsme stále chtěli podpořit jejich práci a činnost a vnést kus světla do jejich životů v době, kdy byli zcela odříznutí od jakékoliv reality, činnosti a zábavy. Začali jsme tedy přemýšlet o ONLINE verzi festivalu.

3.

Jelikož jsme neměli žádné zkušenosti s tím, jak by online verze mohla probíhat, ve 3. fázi jsme se soustředili na tuto možnost realizace: vytvořit online formát, nalézt online platformu, kde filmy spustíme, vymyslet, jak zapojit do formátu účastníky a patrony festivalu, abychom se nevzdali cílů a myšlenky projektu, a jak změnit systém propagace a hlavně jak odprezentovat festival způsobem, který by – vzhledem k možnostem online formátu – oslovil nejen účastníky festivalu, ale i mnohem širší veřejnost. Po několika schůzkách s IT odborníky, s právníkem a s několika produkčními společnostmi jsme našli způsob realizace a odebrali se tak do 4. fáze.

4. 

Podstatou 4. fáze bylo vytvoření scénáře pro online verzi festivalu. Hlavním cílem bylo zapojit do verze účastníky festivalu nejen skrze jejich natočené filmy, ale i fyzicky a vytvořit příběh ve formátu hodinového filmu, který by simuloval atmosféru festivalu. Vytyčili jsme si proto cíl přenést fyzickou náladu festivalu do digitální podoby a oslovit tím co nejširší veřejnost. Hlavní postavou měl být moderátor gala-večera Vojta Kotek a patronka festivalu Tereza Ramba. Verze měla být rozdělena do 2 částí:

 1. Prezentace nejlepších filmů festivalu 11. – 13. ročníku s ohledem na nemožnost prezentovat nové filmy – platforma webových stránek festivalu.
 2. Nasimulovat gala-večer a jeho nezapomenutelnou atmosféru prostřednictvím hodinového filmu. Film měl být postaven na krátkém příběhu, jehož součástí by byly ukázky filmů, zdravice porotců a podporovatelů festivalu, zdravice klientů z jejich dílen a organizací, zdravice známé kapely skrze natočenou píseň apod. To jsme chtěli uveřejnit na platformě Seznam.cz, který nám možnost spolupráce přislíbil.

Za tím, účelem jsme se několikrát setkali s Vojtou Kotkem a produkční společností Stink a vytvořili a rozpracovali scénář a realizaci. Domluvili jsme termín natáčení. 

Bohužel se pandemická situace opět zhoršila a vzhledem k zákazu setkávání většího počtu občanů na veřejnosti jsme se i pro tentokrát museli našeho záměru vzdát.

5.

v 5. fázi jsme jsme sbírali sílu a energii, hledali další možnosti a čekali, jak se společenská situace vyvine. Stále jsme věřili, že festival v nějaké formě uskutečníme a upínali jsme se ve svých představách k adventu a k 6. fázi, která tak jako tak bude poslední. Festival bude, anebo nebude.

6.

Vzhledem k částečnému uvolnění pandemické situace jsme se počátkem listopadu finálně rozhodli festival uskutečnit v online formátu. Vzhledem k nedostatku času a nemožnosti hromadného setkávání jsme však museli upustit od scénáře, který jsme vytvořili ve fázi 4. a vytvořit nový scénář, který budeme schopni realizovat tak, aby dával smysl a odpovídal našemu záměru: proč letošní ročník vůbec dělat. Tak vznikl formát, který jsme spustili na poslední adventní neděli 20. 12. 2020, a který je možné stále shlédnout na strákách festivalu: www.mentalpower.cz.

Jak realizace probíhala 10. 11. – 20. 12. 2020:

 1. vybrali jsme nejlepší filmy z 11. – 13. ročníku, tak aby byla zastoupena každá organizace, která se těchto ročníku zúčastnila a připravili je k online projekci,
 2. našli produkční společnosti, které byly schopny v krátké době zrealizovat náš záměr za podmínek, které jsou pro nás dostupné,
 3. setkali se několikrát během 14 dnů s partnery za účelem vytvoření scénaře a modelu online verze,
 4. nalezli ve spolupráci s produkčními partnery festivalu platformu, kam lze nahrát větší množství dat (cca 500 GB) a kterou lze propojit s webovými stránkami,
 5. napsali jsme scénář postavený na příběhu a scénách s moderátory festivalu Radomírem Švecem a Barborou Kouklíkovou – scény fungují jako předěly mezi jednotlivými filmy účastníků tak, aby celek fungoval jako jednotný příběh reagující na současnou situaci a aby ovzdušnil a zvýraznil jednotlivé filmy, důraz jsme kladli hlavně na fakt, že finálním recipientem jsou klienti organizací,
 6. domluvili jsme pronájem a termín v divadle Palace, kde se část natáčení odehrávala,
 7. domluvili jsme se všemi organizacemi formát zdravice účastníků, které jsme zařadili k jednotlivým filmům, abychom více zvýraznili podstatu verze a verifikovali cíle festivalu
 8. domluvili jsme podporu s patrony festivalu,
 9. domluvili jsme podporu s partnery festivalu,
 10. nalezli jsme možnosti propagace, kterou jsme více zaměřili na online média – Fb, banner, Rádio 1,
 11. vytvořili jsme plán realizace a možnosti deadline i s ohledem na čas, který strávíme s nahráváním dat na platformu,
 12. vytvořili jsme zkušební verzi platformy, kterou jsme vyzkoušeli 1 den před spuštěním,
 13. vzdali jsme se platformy na Seznam.cz vzhledem k časovým možnostem a vzhledem k délce online projekce, kterou v této formě nebylo možné na Seznam.cz odprezentovat,
 14. zrealizovali jsme natáčení,
 15. zfinalizovali jsme postprodukční práce,
 16. natočili rádio spot uveřejněný na Rádiu 1,
 17. spustili festival 20. 12. 2020.

Závěr:

Letošní ročník festivalu byl jeden z nejtěžších, jaký jsme během 15 let absolvovali. Nakonec jsme splnili to, co jsme si předsevzali a k čemu jsme se zavázali vůči účastníkům a partnerům Mental Power Prague Film Festival. Navázali jsme na každoroční realizaci projektu a nenarušili jeho pravidelnost, což jsme si vytyčili za hlavní cíl. Odměnou nám jsou reakce všech recipientů, které nám dodávají už několik let sílu, abychom tento projekt často i přes nepřízeň osudu udržovali a inovovali. Jsme si vědomi, pro koho je tento projekt vytvořen a nechceme uhnout z jeho hlavních cílů. 

Důkazem toho všeho byl 14. ročník MPPFF

Děkujeme všem partnerům a účastníkům za podporu a za pomoc

Tým MPPFF

 

15. ročník Mental Power 2021

15. ročník Mental Power Prague Film festivalu se uskutečnil 17.11 2021 pod záštitou předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR pana Václava Krásy.  Místem realizace se stalo divadlo Na Maninách, které jsme si vybrali z kapacitních důvodů. Jelikož epidemiologická situace byla stále nejasná, neočekávali jsme plný počet účastníků, na jaký jsme běžně zvyklý. Z tohoto důvodu divadlo s nižší kapacitou splňovalo naše představy. Festival proběhl v jeden den a jeho průběh simuloval každoroční koncept. Zúčastnilo se ho přes 100 účastníků z 10 organizací z ČR,  

8 jich premiérovalo svoje nové filmy, natočené speciálně pro tento festival, 2 organizace uvedli svoje nejlepší filmy z minulých let.. Celým dnem provázeli moderátoři Barbora Kouklíková a Radovan Švec, kteří účastníky aktivně zapojili do průběhu performace. Po skončení projekce bylo pro všechny připraveno malé občerstvení a hudební doprovodný program, který vyplňil mezeru, kdy se zvučila kapela na večerní koncert. Večer pak završil koncert kapely TH!S, v čele se moderátorem galavečerů Mental Power festivalu, hercem Vojtou Kotkem. Pro účastníky bylo zajištěno ubytování v hotelu Olšanka a v penzionu U Dolejšků.

Celý festival proběhl pod dohledem právníka festivalu, který dohlížel na to, aby byly splněny veškeré povinnosti organizátorů vzhledem k epidemiologické situaci. Přímo u vchodu do divadla byla zajištěna kontrola bezinfekčnosti všech zúčastněných osob a  na oficiálním webu festivalu byly návštevníci informováni o svých povinnostech.

 

16. ročník Mental Power 2022

10 – 11.6.. proběhl v Praze v divadle Palace XVI.  ročník Mental Power Prague Film Festival.

Organizátorem a pořadatelem festivalu je spolek Hendaver a hlavním partnerem festivalu je Národní rada osob se zdravotním postižením  v ČR. Festival se konal pod záštitou primátora hl. m. Praha MUDr. Zdeňka Hřiba. Patronkou festivalu je herečka Tereza Ramba.

Mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením uvedl 12 původních filmů z ČR, speciálně natočených pro tento festival, které soutěžili o nejlepší ceny.

Cenu za nejlepší film si odvezl snímek OLGA , MŮJ SVĚT z organizace Taška Kladno.

Hlavní motto festivalu: MAKE FILMS. NOT WAR!  – parafrázovalo dnešní společenskou situaci s odkazem na hnutí Hippies. V tomto stylu a světle byla vytvořena grafika festivalu, radio spot i oficiální festivalová znělka, scéna slavnostního galavečera i dresscode všech účastníků.

Mental Power Prague Film Festival – jedinečný a jediný festival tohoto druhu na světě – byl slavnostně zahájen v pátek 10. 6. ve 15:00  filmovými projekcemi, soutěží o nejlepší divácký film 

a rozhovory (ne)herců na pódiu s moderátorkou večera.  Každá ze soutěžních organizací získala, jako každý rok, cenu MENTAL POWER za tvůrčí sílu a odvahu, se kterou prezentovala a vytvořila svůj film. Moderátorkou prvního dne byla herečka BARBORA KOUKLÍKOVÁ.

Sobotní  večer začal, jako již tradičně, slavnostním entree na červeném koberci, kterého se zúčastnila porota festivalu společně s  účastníky festivalu. V čele průvodu  šli členové hnutí Hare Krišna, kteří vytvořili extatickou a dynamickou atmosféru, na kterou posléze navázal samotný galavečer. Herec VOJTA KOTEK, který  provedl diváky celým večerem a strhl svým výkonem celé publikum, moderoval předání cen v 10 kategoriích, rozhovory s porotou i s (ne)herci oceněných filmů. Kromě cen za nejlepší film, nejlepší ženskou roli apod, dostal každý oceněný výherce slunečnici jako symbol radosti. Uvaděčky v průběhu večera obdarovali diváky barevnými gerberami. Jako host vystoupila v rámci galavečera kapela TAM TAM BATUCADA.

Po skončení večera, byl  v kuloárech divadle připraven pro všechny návštěvníky bohatý raut, za doprovodu vystoupení DJ Romana.

V porotě festivalu zasedli dlouholetý porotce a poslanec P. Nacher a herci: A. Gondíková, O. Brousek, M. Suchánek, M. Novotný, R. Genzer a producentka Stink D. Tapajčíková. Hlavní cenu předala patronka festivalu Tereza Ramba. Scéna galavečera byla ve stylu Hippies speciálně připravená a vyrobena pro potřeby festivalu. Diváci dostali u vchodu do divadla brožury s informacemi o programu a festivalu obecně.

Součástí festivalu v divadle Palace byla i instalace ozvučení sálu a videoprojekce s plátnem.

V kuloárech divadla mohli návštěvníci shlédnout výstavu plakátů všech soutěžících filmů.

Účastníci festivalu byli ubytováni v hotelu Olšanka na náklady organizátorů.

Vyprodaný a zaplněný sál pražského divadla Palace sledoval po oba dva dny skvělé výkony moderátorů Vojty Kotka a Barbpry Kouklíkové, kteří spolu se soutěžícími opět dokázali, že Mental Power má svoje silné opodstatnění a místo v kulturním i sociálním prostoru.

Letošního ročníku se zúčastnilo přes 230 účastníků a navštívilo jej přes 550 diváků.

Účastníci a soutěžící:

Kamarád Lorm, Žatec / Asociace české videokultury MEDIALOG, Praha / Handicap Zlín /

Centrum sociálních služeb Bohumín  / Taška Kadno / Domov pod hradem Žampach /  Apropo Jičín

Zelený dům pohody, Hodonín / Domov “Bez zámků Tuchořice“ / Stéblo Sedlčany / Klíč – CSS, Olomouc / Domov Mladá MIlovice